Avelaíña celebra a Asemblea Xeral de Socios o vindeiro 11 de xuño

Se convoca a Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as o venres 11 de xuño, ás 11:45 horas e que terá lugar no Local Social de Salcidos en A Guarda.

Será preciso, por motivos de organización e seguridade, confirmar asistencia no telefono 986 61 00 21 (De 8:00 h a 15:30 horas) ou no email: asociacion@avelaina.org.es ata o dia 7 de xuño ás 12:00 horas.

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior
  2. Aprobación da orde do día
  3. Aprobación das contas 2020
  4. Memoria de actividades de 2020
  5. Presuposto 2021
  6. Plan de Actividades 2021
  7. Altas e baixas de socios
  8. Rogos e preguntas