Convocatoria de Asemblea Xeral de Socios

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

A Guarda, 31 de maio de 2022

Se convoca a Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as o venres 17 de xuño, ás 11:30 horas e que terá lugar no Local Social de Salcidos en A Guarda.

Será preciso, por motivos de organización e seguridade, confirmar asistencia no telefono 986 61 00 21 (De 8:00 h a 15:30 horas) ou no email: asociacion@avelaina.org.es ata o dia 15 de xuño ás 12:00 horas.

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior
  2. Aprobación da orde do día
  3. Aprobación das contas 2021
  4. Memoria de actividades de 2021
  5. Presuposto 2022
  6. Plan de Actividades 2022
  7. Altas e baixas de socios
  8. Rogos e preguntas