Tantas causas , tantos meses: un camiño por andar. Avelaíña

A Guarda, /10/05/2021

O Comité en Primeira Persoa prosegue a súa campaña “Tantas causas, tantos meses: un camiño por andar”, na que as asociacións de Galicia amosan os seus programas para a mellora da saúde. Neste caso en Avelaíña contamos o noso Programa Achego.

¿Qué é o Programa Achego?

É un programa pioneiro en
Galicia, ideado, desenvolvido e posto en marcha pola Asociación Avelaíña que
pretende aproximar a atención sociosanitaria ás persoas con problemas de saúde
mental e as súas familias e coidadores/as.
Xurde no ano 2016 en resposta á petición das traballadoras sociais das comarcas
de O Condado e A Paradanta que solicitan unha atención especializada e de
proximidade en saúde mental. Tratase dun territorio eminentemente rural, cunha
alta dispersión xeográfica, baixo nivel económico e con dificultades de
transporte público. Isto limita o acceso ós recursos especializados nas urbes,
o que xunto coa falta de coñecemento da problemática provoca un maior illamento
e desatención das persoas con problemas de saúde mental. O programa Achego
consta de catro liñas principais, que na actualidade se levan a cabo nas
comarcas de O Condado, A Paradanta e o Concello de Salceda de Caselas:

Liña 1. Unidade de Apoio
Comunitario (UAC) en Saúde Mental, ofrece:
Servizo de Información e Asesoramento
Servizo de Apoio Psicolóxico
Servizo de Rehabilitación Psicosocial
Servizo de Prevención e Promoción da Saúde Mental


Liña 2. Servizo de Atención Domiciliaria: Pretende achegar a atención
sociosanitaria acudindo aos propios domicilios das persoas con problemas de
saúde mental,que polas propias características da enfermidade teñen unha
limitación que lles impide acceder a outros recursos propios da comunidade.


Liña 3. Coordinación cos servizos sociosanitarios e comunitarios de ambas
comarcas: É unha liña fundamental no noso traballo comunitario, sendo o noso
obxectivo establecer unha rede de actuación conxunta para ofrecer unha atención
integral.

 


Liña 4. Difusión: mantendo á poboación informada das nosas actuacións, servizos
e eventos a través de diferentes medios e participando na comunidade.

Ler máis