ESTRUTURA

Na estrutura organizativa de Avelaíña existen dous niveis de organización diferenciados e coordinados: o nivel político e o nivel técnico.

O nivel político represéntao a Asamblea Xeral e a Xunta Directiva que é o órgano de goberno elixido na asamblea co fin de cumprir e facer cumprir os acordos pactados.

A nivel técnico, Avelaíña conta con varios departamentos encargados da xestión e prestación de servizos ás persoas usuarias.

Asamblea socios e xunta directiva

ASAMBLEA XERAL DE SOCIOS: Formada por 403 socios

XUNTA DIRECTIVA:

Presidenta:
María Fernanda Orduna Vela

Vicepresidente:
Luis de Lorenzo Sánchez

Secretario:
Jose María Regueiro Otero

Tesoureira:
Alicia Méndez Batán

Vogais:

Mª Neves Piñeiro Gaviño
María Lueiro Táboas
Francisco Bordallo Pérez
Mª Rosa Barreiro Vila

Equipo técnico

  • Director Xerente
  • Coordinadora De
  • Servizos
  • Psicólog@s
  • Traballadoras Sociais
  • Educador@s Socias
  • Técnica de comunicación
  • Administrativa
  • Limpiadoras

ORGANIGRAMA