Formulario de voluntariado

Formulario

    Regulamento (UE) 2016/679 RGPD e LOPDGDD 3/2018. ASOCIACIÓN AVELAÍÑA DE AXUDA AS PERSOAS CON PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL como responsable do tratamento, tratará os seus datos para xestionar o voluntariado da entidade. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e supresión dos datos, entre outros, tal e como se explica na información adicional que pode solicitar nas nosas instalacións ou en dpd@avelaina.org.es.

    Scroll al inicio