O Condado

Información e asesoramento para previr a exclusión social

conxunto de intervencións dirixidas a dar resposta ás demandas da poboación xeral en relación á Saúde Mental para previr a exclusión social das persoas con enfermidade mental.

SERVIZOS

 • Informar sobre os diferentes recursos e procedementos vinculados a saúde mental, así como asesorar ou derivar ó recurso idóneo.
 • Prevención e promoción da Saude Mental.

Programa ACHEGO

Xurde en resposta á petición das traballadoras sociais das comarcas de O Condado, A Paradanta e Salceda de Caselas para tentar acercar a atención sociosanitaria ás persoas con enfermidade mental e as súas familias en ambas comarcas.

Avelaíña puxo a disposición da poboación da comarca de O Condado e Salceda de Caselas un equipo de intervención psicosocial formado por psicólogos, educadores sociais e traballadores sociais.

O longo destes anos tratouse de consolidar a presencia de Avelaíña na zona, tentando que sexa un referente en saúde mental nas comarcas.

Actuamos a través de 4 liñas de traballo:

1.- Unidade de Apoio Comunitario en Saúde Mental – Servizos de Proximidade:

 • Servizo de Información e Asesoramento sobre Saúde Mental.
 • Servizo de Apoio Psicolóxico a persoas con enfermidade mental e ós seus familiares ou coidadores.
 • Servizo de Rehabilitación Psicosocial

2.- Equipa de atención domiciliaria:

Servizo de soporte psicosocial, promocionando a autonomía persoal de cara a unha convivencia normalizada integrada na comunidade:

 • Estimulación cognitiva, psicoeducación e adherencia ao tratamento; actividades da vida cotiá; hábitos saudables; habilidades sociais, autocontrol e manexo do estrés.
 • Servizo de apoio a familias e coidadores, con información e asesoramento, e apoio emocional.

3.- Coordinación cos servizos sociosanitarios e comunitarios e difusión:

 • Coordinación cos diferentes dispositivos e actores sociosanitarios, educativos, xudiciais, etc.
 • Aproximación da atención especializada nas comarcas de O Condado e A Paradanta e o concello de Salceda de Caselas.

4.- Difusión do programa e presenza na comunidade.

Centro de rehabilitación psicosocial e laboral

Centro para todas aquelas persoas con un problema de saúde mental persistente onde se traballa interdisciplinarmente hacia a súa rehabilitación, autonomía e calidade de vida.

Se trata dun servizo concertado polo SERGAS.

SERVIZOS:

–       Servizo de atención psicosocial e psicoeducativa:

–       Servizo de ocio e deportes (Servizo complementario)*

–       Servizo de fomento e promoción da participación na comunidade

–       Servizo de orientación prelaboral e actividades ocupacionais

–       Servizo de apoio psicolóxico (Servizo complementario)*

–       Servizo de visitas domiciliarias (Servizo complementario)*

Para FAMILIARES E ACHEGADOS. Servizo de orientación e apoioa familiares e/ou achegados:

–       Información

–       Orientación e apoio na intervención

–       Escola de Familias (servizo complementario)

 *Os programas e servizos sinalados como complementarios están recollidos na carteira deservizos da asociación, pero non son obxecto do contrato. Ditos servizos realizaranse atendendo á dispoñibilidade de recursos da entidade

Outros servizos

RESPIRO FAMILIAR

O programa de respiro familiar lévase a cabo mediante a organización de viaxes culturais, excursións e días de convivencia. É un xeito de aliviar e, en moitos casos, previr patoloxías asociadas ao coidado prolongado das persoas con enfermidade mental.

 PROGRAMA PILOTO DE APOIO SOCIOCOMUNITARIO E PREVENCIÓN DAS SITUACIÓNS DE DEPENDENCIA

Dada a gran dispersión xeográfica que presenta a comarca de O Condado e Salceda de Caselas, precísase un programa de apoio que sirva de axuda ás persoas que presentan problemas de saúde mental, e tamén ós séus familiares e coidadores.

Para poder levar a cabo estas accións, un equipo de intevención acude os domicilios das persoas que, polas propias características da súa enfermidade, teñan unha limitación que lles impida acceder a outros recursos na propia comunidade.

PROXECTO PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA PERSOAL EN ENFERMIDADE MENTAL GRAVE

Trátase de de instaurar hábitos na súa vida actual, que se perderan: facer unha compra de productos básicos no supermercado, prepararse uns menús equilibrados, manter a súa hixiene diaria, adquirir hábitos de vida saudable e utilizar adecuadamente os recursos comunitarios da súa contorna.

ACTIVIDADES:

Taller de actividades da vida diaria:

 • Darlle a coñecer os medios, técnicas e estratexias que permiten maximizar a súa autonomía persoal e competencia social na súa comunidade:
 • Obradoiros de hixiene, cuidado persoal, hábitos saudables, habilidades domésticas, prevención de riscos no fogar e manexo do diñeiro.

Taller de habilidades sociais:

 • Emprego de habilidades de conversación, agradecer, decir non, facer peticións, asertividade, habilidades para desenvolverse no medio, etc.

  Trátase de de instaurar hábitos na súa vida actual, que se perderan: facer unha compra de productos básicos no supermercado, prepararse uns menús equilibrados, manter a súa hixiene diaria, adquirir hábitos de vida saudable e utilizar adecuadamente os recursos comunitarios da súa contorna.

  ACTIVIDADES:

  Taller de actividades da vida diaria:

  • Darlle a coñecer os medios, técnicas e estratexias que permiten maximizar a súa autonomía persoal e competencia social na súa comunidade:
  • Obradoiros de hixiene, cuidado persoal, hábitos saudables, habilidades domésticas, prevención de riscos no fogar e manexo do diñeiro.

  Taller de habilidades sociais:

  • Emprego de habilidades de conversación, agradecer, decir non, facer peticións, asertividade, habilidades para desenvolverse no medio, etc.

OUTROS PROXECTOS E SERVIZOS SUBVENCIONADOS

Consellería de Economía, Emprego e Industria

 • Programa de Cooperación para Apoio ós servizos en Saúde mental.

Deputación de Pontevedra

 • Promoción da autonomía persoal en enfermidade mental grave.

Ministerio de sanidad, politica social e igualdad

 • Programa Achega con cargo á convocatoria do IRPF.

Saúde Mental Feafes Galicia coa Consellería de Política Social

 • Programa de Atención ao docimilio no rural.
 • Información e asesoramento a familias e persoas con enfermidade mental.

Faite voluntario

Únete ao noso equipo de voluntarios e se parte da solución. Ofrecemos diferentes oportunidades para que poidas contribuír, segundo os teus intereses e habilidades.

Scroll al inicio