VOLUNTARIADO

Que é o voluntariado?

Dacordo co recollido na Lei de voluntariado de Galicia (lei 10/2011, de 28 de novembro, de acción voluntaria, a acción voluntaria é a manifestación explícita da conciencia solidaria da cidadanía.

A solidariedade, polo tanto, constitúe o principio fundamental do voluntariado, cuxo fin último adoita ser xenericamente definido como unha contribución —sen lucro ou beneficio— prestada por individuos para o beneficio da comunidade ou da sociedade en xeral.

O VOLUNTARIADO para a ASOCIACIÓN AVELAÍÑA é o compromiso libre e de carácter altruísta que, partindo dunha acción organizada e coordinada sempre en concordancia cós valores, a misión e os obxectivos da propia asociación, promove procesos de cambio ao beneficio da comunidade, segundo un proxecto que non se esgota na intervención en si mesma, senón que tende a erradicar ou modificar as causas que o provocan.

Perfil das persoas voluntarias en Avelaíña

Xeralmente, poderá ser persoa voluntaria en Avelaíña quen:

Onde podo realizar o voluntariado?

Que pasos dar?

O primeiro paso é facernos chegar o teu interese en realizar actividades de voluntariado. Para iso podes cubrir e enviarnos o formulario de inscrición que podes atopar aquí.

Unha vez nos chegue o formulario, contactarémoste para plantexar un primeiro contacto coa responsable de voluntariado da sede que corresponda. Será un momento para o encontro, proporcionando información sobre a asociación, describiranse os postos de acción voluntaria dispoñibles e recollerase información a maiores sobre o perfil, dando un espazo para a formulación de dúbidas.

Se ambas partes están conformes firmaríase o correspondente acordo de colaboración e comezarías a formar parte do equipo de voluntariado de Avelaíña. En todo momento contarase con unha persoa que asegurará a acollida e integración no equipo e supervisará todo o ciclo do voluntariado.

E despois?

Avelaíña é unha entidade rexistrada no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia (art.32 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de Acción Voluntaria).

Unha vez finalizada a acción voluntaria, poderás solicitarnos o depósito da túa experiencia no rexistro da Xunta de Galicia de cara a poder obter un certificado acreditativo.