Avelaíña recibe una ayuda de la Diputación para mejorar la vida de las personas con enfermedad mental a través de la promoción de la autonomía personal.

A Guarda, 30 de noviembre de 2020

La Asociación Avelaíña recibe una subvención por parte de la Diputación de Pontevedra a través de la convocatoria anual de subvenciones a entidades sin fin de lucro, para el desarrollo del proyecto “Promoción de la autonomía personal en enfermedad mental grave”.

Las personas que padecen un trastorno mental grave sufren un déficit funcional en áreas relacionadas con los hábitos saludables, el manejo del entorno social y doméstico, por lo que se hace necesario el desarrollo de programas de vida saludable. En este sentido,se incluyen contenidos especializados sobre educación para la salud, taller de habilidades sociales, higiene, cuidado personal, habilidades de la vida diaria, como cocina, alimentación, entre otros.

La cuantía concedida es de 6.000 € que ayudará a los usuarios del dispositivo Comunitario de O Condado y A Paradanta a recuperar habilidades sociales a través de este Programa.

O Concello de Gondomar concede axudas a Avelaíña para mellorar a vida das persoas con enfermidade mental a través do deporte

Gondomar, xoves 29/10/2020

A Asociación Avelaíña recibe unha subvención do Concello de Gondomar a través da súa Concellería de Benestar Social, cun acordo para o desenvolvemento do proxecto “físicamente activo, mentalmente saudable no Val Miñor”.

As persoas con enfermidade mental teñen un maior risco de obesidade debido á súa enfermidade, hábitos sedentarios e os efectos secundarios da medicación, por iso é necesario desenvolver programas de vida saudables. Este programa inclúe contidos especializados sobre un estilo de vida saudable, unha dieta saudable, así como diferentes tipos de adestramento como a piscina, o ximnasio, rutas en bicicleta e camiñantes, entre outros.

A cantidade concedida é de 2.000 euros que axudarán ás persoas con enfermidades mentais a comprender o exercicio como parte dun estilo de vida saudable, valorando e disfrutando do deporte e a actividade física.

Avelaíña recibe unha axuda do Concello de Baiona para proporcionar información e asesoramento aos seus veciños

A cantidade concedida polo Concello ascende a 1.000 euros, o que axudará a dar resposta á necesidade de información sobre saúde mental neste municipio.

Baiona, 2 de outubro de 2020.- Este servizo tenta dar resposta ás demandas da poboación en relación coa saúde mental, mellorando así a súa calidade de vida. É un servizo que Avelaíña vén prestando permanentemente na zona do Val Miñor e, debido á gran demanda de atención derivada da situación de crise sanitaria COVID-19, está a aumentar.

Os beneficiarios desta atención poden ser calquera persoa con necesidades de información sobre saúde mental e poden ser persoas con problemas de saúde mental, familiares, coidadores e profesionais do ámbito sanitario, social e educativo, así como calquera cidadán do concello de Baiona. Os usuarios poden acceder ao servizo por propia iniciativa ou derivados doutros recursos sociocomunitarios: Servizos Sociais do Concello, Centro de Saúde, etc. Accederán ao servizo despois de ser contactados polo profesional de referencia Avelaiña que establecerá unha primeira cita.

Avelaíña recibe unha subvención do concello de Tomiño

A Guarda, 8 de setembro de 2020

Esta subvención porá en marcha un servizo de información e asesoramento sobre saúde mental para os veciños de Tomiño.

O obxectivo deste servizo é informar sobre os diferentes recursos ou procedementos relacionados coa saúde mental, asesorar ou poñer en contacto co persoal adecuado que poida atender cada problema en particular, co obxectivo final de favorecer a integración social das persoas afectadas.

A cantidade concedida polo Concello ascende a 1.220 euros e axudará a dar resposta á necesidade de información sobre saúde mental no municipio.

Os usuarios poden acceder a este servizo por propia iniciativa ou derivando outros recursos sociosanitarios, como os servizos sociais do Consello, o Centro de Saúde, ec.

O beneficiario será calquera persoa con necesidades de información en saúde mental, familiares, coidadores e profesionais do ámbito sanitario, social ou educativo do concello de Tomiño.

Avelaíña e o Concello de Tui asinan un acordo

A Guarda, 04 de setembro de 2020

Trátase da posta en marcha dun servizo de atención e asesoramento psicolóxico para persoas con enfermidade mental en Tui.

Estará composta por un psicólogo e unha traballadora social que prestarán apoio e asesoramento individual e familiar aos veciños de Tui que o precisen.

A atención psicolóxica é unha necesidade urxente neste municipio para mellorar o benestar dos seus veciños afectados recentemente tanto pola catástrofe ocorrida en Paramos en 2019, como pola situación de emerxencia sanitaria do Covid-19.

Grazas a este acordo, este servizo servirá de apoio ás persoas que padecen enfermidades mentais e que actualmente necesitan máis atención debido á situación actual.

Avelaíña recibe unha axuda para fomentar o voluntariado

A Guarda, a 15 de agosto de de 2020

Avelaíña recibe una subvención de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social para el fomento de voluntariado para la adaptación de la página web y formación de personal

La cuantía asciende a 1.304,38 euros que ayudará a la adaptación de la página web de la entidad para que sea más visible y accesible a cualquier persona que quiera participar como persona voluntaria de esta Asociación.

Esta ayuda también ayudará a mejorar la formación de personal encargado del voluntariado.

O Sergas e Avelaíña colaboran na atención a persoas con enfermidade mental en O Concado e A Paradanta

A Guarda, 20 de xullo de 2020

O obxectivo deste acordo de colaboración é proporcionar asistencia social e sanitaria nas rexións do Condado e A Paradanta a través do Proxecto Achego.

O Sergas achegará unha cantidade de 27.500 euros para o desenvolvemento do Proxecto Achego, que ten 4 liñas de actuación:

1a liña que inclúe os seguintes servizos:

Servizo de información e asesoramento.

Servizo de prevención e promoción da saúde mental.

Servizo de apoio psicolóxico.

Servizo de rehabilitación psicosocial.

2a liña: ofrecer un servizo de atención a domicilio a aquelas persoas que teñan limitacións que lles impidan acceder a outros recursos, ofrecendo un servizo de apoio psicosocial e un servizo de apoio a familiares e coidadores.

3a Liña: Coordinación cos servizos sociosanitarios e comunitarios dos concellos das Comarcas do Condado e A Paradanta.

4a liña: Difusión dos servizos ofrecidos, tanto con visitas presenciais ao resto de servizos existentes nestas rexións, como a outros medios, como carteis, páxina web e redes sociais.

Avelaíña en tempos de encerro: Dar máis con menos …

En A Guarda, 8 de abril .- Dende o comezo desta crise, as persoas con problemas de saúde mental das comarcas de Val Miñor, Baixo Miño, O Condado, A Paradanta e Salceda de Caselas reciben atención telefónica continua de de profesionais de Avelaíña.

As circunstancias excepcionais causadas pola pandemia COVID-19 afectan a toda a poboación, pero teñen un impacto moi especial nas persoas cunha enfermidade mental grave, xa que son un grupo máis vulnerable ás reaccións psicolóxicas que todos sufrimos. Dende que comezou o estado de alarma do coronavirus, o seu mundo trastornouse, desatando situacións de medo e incerteza que xeran angustia e moito sufrimento, agravados pola súa patoloxía.

Coas actividades presenciais nos Centros de Rehabilitación e na Unidade de Apoio Comunitario suspendidas, Avelaíña redobra estes días os seus esforzos ante a dificultade engadida que supón a excepcional situación da pandemia para este colectivo. Neste sentido, os profesionais da Asociación están deixando a pel nun traballo fundamental para anticipar complicacións, aliviando así situacións de tensión, posibles crises e incluso ingresos hospitalarios.

Este servizo consiste nun servizo telefónico diario, con apoio psicolóxico, seguimento da adhesión ao tratamento, recomendacións sobre hábitos alimentarios, así como propostas de exercicio físico ou actividades para facer máis soportables estes días de confinamento, tanto para os usuarios como para os pacientes. membros da familia que necesitan un apoio máis estreito. Ademais de ter un número de teléfono de garda para todas as emerxencias que poidan xurdir

“Os nosos usuarios teñen que seguir tomando a súa medicación, continuar coas revisións médicas e recibir o apoio emocional necesario, polo que o traballo dos profesionais de Avelaíña é esencial neste momento”, afirma o xerente, Rafa Álvarez.

Desde o primeiro minuto, esta entidade realizou preto de mil chamadas que deron lugar a arredor de 2.500 atencións, para resolver os incidentes que estaban a xurdir debido ao novo escenario provocado polo coronavirus. Neste sentido leváronse a cabo numerosas coordinacións co SERGAS, centros de saúde, servizos sociais e policía local, entre outros … Como exemplo, a coordinación co Concello de Tomiño, o Servizo de Psiquiatría, a Policía Local e unha farmacia para que un dos nosos psicólogos poderían entregar a medicación a un usuario, estando en Portugal, coas fronteiras pechadas. Outro caso salientable foi a coordinación cos servizos sociais do municipio dun usuario, xa que non presentaba sinais de vida e non contestou o teléfono durante varios días.

Todo este traballo reflíctese nun meticuloso rexistro, onde se anotan as chamadas e incidencias que xorden. Posteriormente, remítese ao SERGAS, co que a Asociación mantén un concerto do servizo de Rehabilitación Psicosocial e chan protexido.

Segundo explicou o director xeral de Avelaíña, Rafa Álvarez “Con este servizo telefónico vimos un deterioro significativo na maioría dos casos, moi contento polo impecable traballo dos nosos profesionais, aos que agradezo a súa gran implicación nestes momentos difíciles . Agora é cando ves a necesidade de recursos específicos en Saúde Mental e onde podes ver a falta de centros, programas comunitarios e alternativas residenciais que fan que as persoas que sofren estas patoloxías se atopen en situacións dramáticas, como as que estamos a vivir ao límite de precipicio “.

A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA CONCEDE UNHA SUBVENCIÓN A AVELAÍÑA

En data 01/10/2019 a Secretaría Xeral de emprego otorgou a nosa Asociación unha subvención para poder contratar a unha traballadora  desempregada  para a realización do servizo “Apoio os servizos e programas  en saúde mental”

A persoa contratada é unha educadora social.

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego  Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

A cuantía desta subvención ascende a 13.373,29€

Esta axuda é un  gran apoio  nos diferentes programas e actividades de Avelaíña para o fomento da autonomía e da  inclusión social dos  usuarios.Os obxetivos e resultados que se pretenden acadar polo traballador son:

1-Consolidar servizos  xa prestados por Avelaíña

2-Capacitar os nosos usuarios para  desenrolar   actividades da vida cotiá.

3-Mellorar a sus habilidades sociais

4-Fomentar  a ocupación e o  tempo de lecer dos usuarios.

Avelaíña premia a todos os seus membros con descontos nos puntos do Baixo Miño, Val Miñor e O Condado e A Paradanta

Os socios de Avelaíña terán unha serie de descontos presentando a súa tarxeta de acreditación nos establecementos adheridos á campaña co lema “Ser socio ten o seu punto”

Os 400 membros da Asociación Avelaíña de Axúda Ás Persas con Problemas de Saúde Mental poderán gozar de numerosos descontos en diferentes PUNTOS do Baixo Miño, Val Miñor e O Condado e A Paradanta.

Os establecementos adheridos a esta campaña son empresas do campo da saúde e benestar, lecer e deportes, entre as que se atopan un centro de talasoterapia, ópticas, centros de fisioterapia, centros de beleza, centros de podoloxía, ortopedia, librarías. e material deportivo, entre outros, que decidiron apoiar os proxectos da Asociación e o grupo de enfermos mentais.