Avelaíña celebra a Asemblea Xeral de Socios o vindeiro 11 de xuño

Se convoca a Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as o venres 11 de xuño, ás 11:45 horas e que terá lugar no Local Social de Salcidos en A Guarda.

Será preciso, por motivos de organización e seguridade, confirmar asistencia no telefono 986 61 00 21 (De 8:00 h a 15:30 horas) ou no email: asociacion@avelaina.org.es ata o dia 7 de xuño ás 12:00 horas.

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior
  2. Aprobación da orde do día
  3. Aprobación das contas 2020
  4. Memoria de actividades de 2020
  5. Presuposto 2021
  6. Plan de Actividades 2021
  7. Altas e baixas de socios
  8. Rogos e preguntas

“Voa con Nós” en Mondariz

En Mondariz , 12 de maio

Onte foi inaugurada na Praza de Abastos do Concello de Mondariz a nosa exposición de pintura “VOA CON NÓS

O acto de inauguración contou coa presenza do Alcalde de Mondariz, D. Xosé Emilio Barros, co Teniente de Alcalde D. Leopoldo Tato, e con usuari@s e traballador@s da nosa Entidade.

As obras que se expoñen xurdiron das actividades de expresión artística dos nosos usuarios. De feito, a mostra está estruturada en tres bloques que representan a evolución das persoas participantes e da propia actividade.

As persoas interesadas poderán visitala de balde de luns a domingo en horario de 09:00-14:00 h. na praza de Abastos do Concello de Mondariz

Tantas causas , tantos meses: un camiño por andar. Avelaíña

A Guarda, /10/05/2021

O Comité en Primeira Persoa prosegue a súa campaña “Tantas causas, tantos meses: un camiño por andar”, na que as asociacións de Galicia amosan os seus programas para a mellora da saúde. Neste caso en Avelaíña contamos o noso Programa Achego.

¿Qué é o Programa Achego?

É un programa pioneiro en
Galicia, ideado, desenvolvido e posto en marcha pola Asociación Avelaíña que
pretende aproximar a atención sociosanitaria ás persoas con problemas de saúde
mental e as súas familias e coidadores/as.
Xurde no ano 2016 en resposta á petición das traballadoras sociais das comarcas
de O Condado e A Paradanta que solicitan unha atención especializada e de
proximidade en saúde mental. Tratase dun territorio eminentemente rural, cunha
alta dispersión xeográfica, baixo nivel económico e con dificultades de
transporte público. Isto limita o acceso ós recursos especializados nas urbes,
o que xunto coa falta de coñecemento da problemática provoca un maior illamento
e desatención das persoas con problemas de saúde mental. O programa Achego
consta de catro liñas principais, que na actualidade se levan a cabo nas
comarcas de O Condado, A Paradanta e o Concello de Salceda de Caselas:

Liña 1. Unidade de Apoio
Comunitario (UAC) en Saúde Mental, ofrece:
Servizo de Información e Asesoramento
Servizo de Apoio Psicolóxico
Servizo de Rehabilitación Psicosocial
Servizo de Prevención e Promoción da Saúde Mental


Liña 2. Servizo de Atención Domiciliaria: Pretende achegar a atención
sociosanitaria acudindo aos propios domicilios das persoas con problemas de
saúde mental,que polas propias características da enfermidade teñen unha
limitación que lles impide acceder a outros recursos propios da comunidade.


Liña 3. Coordinación cos servizos sociosanitarios e comunitarios de ambas
comarcas: É unha liña fundamental no noso traballo comunitario, sendo o noso
obxectivo establecer unha rede de actuación conxunta para ofrecer unha atención
integral.

 


Liña 4. Difusión: mantendo á poboación informada das nosas actuacións, servizos
e eventos a través de diferentes medios e participando na comunidade.

Ler máis

 

Avelaíña recibe unha subvención do concello de Tomiño

A Guarda, 8 de setembro de 2020

Esta subvención porá en marcha un servizo de información e asesoramento sobre saúde mental para os veciños de Tomiño.

O obxectivo deste servizo é informar sobre os diferentes recursos ou procedementos relacionados coa saúde mental, asesorar ou poñer en contacto co persoal adecuado que poida atender cada problema en particular, co obxectivo final de favorecer a integración social das persoas afectadas.

A cantidade concedida polo Concello ascende a 1.220 euros e axudará a dar resposta á necesidade de información sobre saúde mental no municipio.

Os usuarios poden acceder a este servizo por propia iniciativa ou derivando outros recursos sociosanitarios, como os servizos sociais do Consello, o Centro de Saúde, ec.

O beneficiario será calquera persoa con necesidades de información en saúde mental, familiares, coidadores e profesionais do ámbito sanitario, social ou educativo do concello de Tomiño.

Avelaíña e o Concello de Tui asinan un acordo

A Guarda, 04 de setembro de 2020

Trátase da posta en marcha dun servizo de atención e asesoramento psicolóxico para persoas con enfermidade mental en Tui.

Estará composta por un psicólogo e unha traballadora social que prestarán apoio e asesoramento individual e familiar aos veciños de Tui que o precisen.

A atención psicolóxica é unha necesidade urxente neste municipio para mellorar o benestar dos seus veciños afectados recentemente tanto pola catástrofe ocorrida en Paramos en 2019, como pola situación de emerxencia sanitaria do Covid-19.

Grazas a este acordo, este servizo servirá de apoio ás persoas que padecen enfermidades mentais e que actualmente necesitan máis atención debido á situación actual.

Avelaíña recibe unha axuda para fomentar o voluntariado

A Guarda, a 15 de agosto de de 2020

Avelaíña recibe una subvención de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Política Social para el fomento de voluntariado para la adaptación de la página web y formación de personal

La cuantía asciende a 1.304,38 euros que ayudará a la adaptación de la página web de la entidad para que sea más visible y accesible a cualquier persona que quiera participar como persona voluntaria de esta Asociación.

Esta ayuda también ayudará a mejorar la formación de personal encargado del voluntariado.