Convocatoria asemblea xeral ordinaria

A Guarda, 12 de maio de 2024

Se convoca a Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as o xoves 6 de xuño, ás 17:00 horas e que terá lugar na sede da Asociación Avelaíña en Salcidos, A Guarda.

Será preciso, por motivos de organización e seguridade, confirmar asistencia no telefono 986 61 00 21 (De 9:00 h a 13:00 horas) ou no email: asociacion@avelaina.org ata o dia 3 de xuño ás 12:00 horas.

ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación da acta anterior
  2. Aprobación da orde do día
  3. Aprobación das contas 2023
  4. Memoria de actividades de 2023
  5. Presuposto 2024
  6. Plan de Actividades 2024
  7. Rogos e preguntas

Asdo.:

Neves Piñeiro Gaviño
Presidenta

Scroll al inicio